Publication schedule
 • №3 June 2021
  Submission deadline: 15 April 2021
 • №4 August 2021
  Submission deadline: 10 June 2021
 • №5 October 2021
  Submission deadline: 6 September 2021
 • №6 December 2021
  Submission deadline: 8 November 2021
Nekhorosheva Ludmila N.
 • Affiliation
  Belarus State Economic University
 • Degree
  Doctor of Economics
 • 220070, 26, Partizanski Av, Minsk, Republic of Belarus